Anunț

Primăria comunei Cuza Vodă,

județul Călărași,
cu sediul în comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, Strada 22, nr. 38, telefon 0242-339397,

organizează în data de 12 august 2013, ora 9,00 concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat I întreţinere stație pompare, rețea furnizare apă potabilă către populație, stație epurare ape uzate și rețea canalizare.

Se asigură locuință de serviciu.

Condițiile de participare la concurs și relații se pot obține de la sediul primăriei comunei Cuza Vodă, compartiment resurse umane, tel. 0242-339397 – d-l Bârsan Marcel iulian.