ADR-SUD Muntenia / Liviu Mușat: „La nivelul județului Călărași au fost depuse 95 de aplicații prin care s-au solicitat peste 132 de milioane de euro„

0
404
Liviu Mușat - ADR-Sud Muntenia

Într-un interviu acordat publicației noastre, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională, Dr ing. Liviu Mușat, ne-a declarat, printre altele, faptul că la nivelul Regiunii Sud Muntenia, au fost semnate 424 de contracte de finanfare în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, avand o valoare totala a finanțarii nerambursabile de aproximativ 300 de milioane de euro.

Care este situația generala a procentului/gradului de absorbtie a fondurilor comunitare alocate prin POR 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, dar și în județul Călărași?
Răspuns / Liviu Mușat: Regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, i-au fost alocate peste 900 de milioane de euro. Pana la aceasta data, Autoritatea de Management pentru POR, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrafiei Publice a autorizat la plata peste 66 de milioane de lei pentru regiune.

Care este procentul sumelor europene aprobate pentru finantare pana la acest
moment?
L.M.: Până la acest moment, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, au fast semnate 424 de contracte de finanfare în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, avand o valoare totala a finanțarii nerambursabile de aproximativ 300 de milioane de euro, ceea ce reprezinta 31, 3 % din alocarea finandara nerambursabita aferenta regiunii noastre.

Se poate spune despre gradul de absorbtie a banilor europeni că este unul mic și daca ,, da”, care ar fi cauzele principale ale acestui aspect?
Având vedere ca Programul Operational Regional 2014-2020 a demarat cu întarziere, se depun eforturi de catre tofi actorii implicati pentru a create gradul de absorbtie.
Noile reglementari cu privire la modificarea legislatiei achizitiilor publice, introducerea de noi prioritați de investitii, pastrarea mecanismului cererilor de plata vin în sprijinul aplicantilor și al beneficiarilor de finatare, astfel încat atat la nivel regional, cat și national sa poata fi cheltuite sume cat mai mari.

Care sunt județele cu cele mai multe proiecte accesate?
Până în acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia, cele mai multe contracte de finanfare au fost încheiate în judetele Argeș -132 și respectiv Prahova – 95.

Care sunt județele cu cele mai puține proiecte accesate ?
In județele din zona de sud a regiunii au fost încheiate mai puține contracte de finanțare, astfel: Teleorman – 33, Giurgiu – 32, Calarasi – 30 si lalomita – 22.

Care sunt sumele cele mai mari atrase în regiune?
Din punctul de vedere al valorii nerambursabile aferente contractelor de finantare încheiate, cele mai mari sume solicitate sunt: județul Argeș – 82, 5 mitioane euro, Dambovița – 81, 5 milioane de euro, Prahova – 44 de milioane de euro și Calarasi – 39, 7 milioane de euro.

Din punctul dumneavoastra de vedere, cum se prezinta situatia în județul Calarași?
La nivelul județului Calarași au fost depuse 95 de aplicatii prin care s-au solicitat peste 132 de milioane de euro; pana în prezent, au fost semnate 30 de contracte de finanfare cu o valoare nerambursabila de peste 39 de milioane de euro. Proiectele au fost depuse atat de autoritatile publice locale (37 de aplicații), cat și de mediul de afaceri (58 de aplicații) si au acoperit mai mult de jumatate din prioritatile de investitii lansate.

Care ar fi cauzele absorției scazute și a dezinteresului potentialilor beneficiari, avand în vedere faptul ca, din cele 8 axe prioritare ale programului care se adreseaza autoritaților publice, se pare ca, eventualii beneficiari din judet au depus doar 3 proiecte, 2 pe axa 5 fi 1 pe axa 6 ?
Absorția fondurilor europene este o preocupare constanta a tuturor factorilor implicati în
domeniu. Motivele pentru care, în acest moment absorbția fondurilor europene este una scazuta: modificarile frecvente ale legislatiei, mai ales în domeniul achizitiilor publice, resursele umane insuficiente ca numar, precum și limitarea posibilitatilor de cofinantare. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia – în calitate de Organism Intermediar POR -desfasoara o intensa activitate de evaluare a aplicatiilor depuse în cadrul programului, astfel încat beneficiarii din mediul public sau din mediul privat sa poata demara, într-un timp scurt, implementarea proiectelor de investitii, precum și a procesului de monitorizare si verificare a contractelor pentru ca rata de absorțtie a fondurilor sa fie cat mai mare. La nivelul Comitetul de Monitorizare POR, a fast luata decizia de modificare a programului, prin introducerea de noi prioritati de investitii, astfel încat în prezent, în cadrul POR exista 15 axe prioritare. În acest sens, au fost lansate apeluri pentru proiecte nefinalizate, proiecte care pot conține mai multe elemente fizice/componente/rezultate/articole și care, la data depunerii cererii
de finantare, nu au finalizate integral cel puțin unul dintre acestea. Masura a fast adoptata tocmai cu scopul de a fi accesate fondurile nerambursabile într-un procent cat mai mare.
Pentru beneficiarii reprezentand administrația publica locala din judeful Calarași au fost încheiate trei contracte de finanfare: doua în cadrul Prioritatii de investitii 5.1
,, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”-
,, Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din
Municipiul Calarași”, solicitant Municipiul Calarasi, și ,, Consolidare, restaurare, conservare imobil, restaurare și conservare fresca interioara, restaurare mobilier la biserica ,, Sf. Mare Mucenic Dimitrie” (Cl), amenajare incinta, construire corp anexa (C2), realizare instalații electrice și termice, instalații de iluminat arhitectural și ambiental, refacere împrejmuire”, solicitant Comuna Manastirea (ambele obiective sunt monumente istorice clasa A) și un contract de finanțare în cadrul Prioritatii de investiții 6. 1 ,,Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, indusiv a nodurilor multimodale” – //Modernizarea și reabilitarea drumurilor judetene DJ402 tronson DN4 – Curcani – Mariuta – limita judet lalomita, km0+000-km53+700 și DJ302 tronson DN3-Belciugatele-Mariuta-limita județ lalomita, kmO+000-km 15+365″ – solicitant
Județut Calarasi. De asemenea, alte 21 de proiecte depuse de administratiile publice locale din județ în cadrul POR 2014-2020, pe diferite prioritati de investitii, se afla în procesul de evaluare și selecție. Tinand seama ca mai sunt apeluri de finantare deschise pentru autoritatile publice locale, precum si de posibilitatea relansarii a noi apeluri, acestea au înca posibilitatea de a depune cereri de finanțare.

Care sunt riscurile pentru program și pentru fondurile repartizate Romaniei în contextul absorbției scazute?
Programul Operational Regional 2014-2020 este în plina derulare și functioneaza intens. Exista un numar important de linii de finanfare lansate, urmand sa fie deschise/redeschise și altele. Daca rata absorbției va fi scazuta, exista riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului Operational Regional, la finalul anului 2018, fapt ce va avea ca efect și diminuarea perspectivelor de dezvoltare economica și sociala.
Dar, dupa cum spuneam, activitatea noastra este de susținere a potentialilor solicitanți, precum si a beneficiarilor, astfel încat sa creasca competitivitatea economica și sa se îmbunatațeasca conditiile de viața ale comunitaților locale si regionale.

Ce masuri s-au întreprins de catre Autoritatea de Management a programului,
respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice și, implicit, al ADR Sud Muntenia in vederea gradului de absortie a fondurilor europene?
R. Ministerul Dezvoltarii Regioanale și Administrafiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru POR, a venit în sprijinul potentialilor beneficiari prin modificarile aplicate asupra Programului Operational Regional, introducand noi prioritati de investiții, astfel încat sa fie depuse cat mai multe aplicații. De asemenea, pentru anumite prioritati de investitii, au fost introduse apeluri de proiecte nefinalizate, ceea ce a permis ca solicitantii sa poata depune spre finanțare proierte aflate în diferite stadii. În același timp, au fost redeschise anumite axe prioritare, astfel încat aplicanții sa poata depune proiecte relevante pentru dezvoltarea reala a comunitatii. Totodata, au fost emise instructiuni prin care au fost modificate sau completate ghidurile specifice existente, cu scopul de a facilita accesul aplicanților, respectiv al beneficiarilor la fondurile nerambursabile, si, implicit de a crea absortia acestora. Alte masuri care au acelasi scop, de a îmbunatatii rata absorției fondurilor europene, sunt: pastrarea mecanismului cererilor de plata – ce face ca beneficiarul sa poata implementa cat mai rapid proiectele, precum si procedura simplificata de achizitii, pentru beneficiarii privati.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a venit în sprijinul potentialilor beneficiari prin organizarea sesiunilor de informare pentru fiecare apel deschis. Astfel, de la debutul Programului Operational Regional 2014-2020 pana în prezent, au fost organizate peste 90 de evenimente de informare, la care au luat parte peste 3.200 de participant.
Totodata în cadrul Agenției exista un departament unde solicitantii pot fi asistati în
mod gratuit în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregatirea cererii de finanfare.
Campaniile de informare ale Agenției prin organizarea de seminarii sunt dublate de comunicarea on-line, site-ul, pagina de facebook și newsletterul fiind surse importante de informații destinate potențialilor aplicanți de fonduri europene cat și beneficiarilor.

In ce consta și cum caracterizati relația cu institutia coordonatoare, respectiv
Atoritatea de Management?
Relatia dintre Agenfia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia și Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Admjnistrație Publice este una reglementata în baza Acordului – cadru de delegare a anumitor atributii, privind implementarea Programului Operational Regional 2014-2020. Astfel, Ministerul Dezvoltarii Regionale și al Administratiei Publice este Autoritatea pentru Managementul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Agenda fiind Organismul Intermediar al Programului Operational Regional 2014 – 2020.

Ce solutii/masuri sunt pretabile, din punctul dumneavoastra de vedere, a fi întreprinse pentru imbunatațirea situației actuale?
Masurile sunt deja implementate, astfel, în cadrul Agentiei motoarele sunt turate la maximum.
Sunt programate sesiuni de informare destinate potentiatilor beneficiari pentru apelurile de
proiecte ce urmeaza sa fie deschise, sunt evaluate aplicatiile depuse, astfel încat lucrarile aferente sa demareze cat mai repede, iar absorțtia fondurilor nerambursabile sa fie optima.

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + seventeen =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.