Senatul României / Roxana Pațurcă: „S-a votat Legea privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului„

0
130

„Încă o dovadă că PSD se ține de cuvânt, fiind alături de profesori!
Senatul a adoptat, azi, 28 martie 2018, Legea privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului (L450/2017), printre ai cărei iniţiatori mă număr, alături de domnul Președinte Liviu Dragnea și deputații: Marcel Ciolacu și Mihai Tudose.
Vă prezint mai jos forma adoptată de Senat:
Art.1.- (1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ.
(2) Plata sumelor rămase restante, prevăzute prin hotărârile judecătorești prevăzute la alin.(1), se va realiza astfel:
a) în anul 2018 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2019 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2020 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în anul 2021 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în anul 2022 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
(3) În vederea calculării și plății sumelor reprezentând daunele-interese moratorii prevăzute la alin.(1), Ministerul Educației Naționale aprobă metodologia de calcul a acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ.
(4) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizează de către Ministerul Educației Naționale inspectoratelor școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.
(5) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, acordate prin hotărâri judecătorești devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018 se achită de la bugetul de stat, eșalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin.(2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Art.2.- Pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, plata diferenţelor salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, plata daunelor-interese moratorii şi a sumelor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.3.- Costurile salariale directe din contractele de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele derulate prin Academia Română, din contractele finanţate din fonduri europene sunt aceleaşi cu cele din contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare. Plafoanele în baza căror se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art.4.- (1) Prin excepţie de la prevederile art.205 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.
(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru gratuitate la transport, precum şi asupra eliberării adeverinţelor care să ateste calitatea de student.

Art.5.- Participarea la conferințe științifice, workshop-uri, congrese și expoziții a cadrelor didactice și cercetătorilor științifici este exceptată de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.16/2013, cu modificările ulterioare.

Legea a fost votată cu 85 de voturi pentru și o abținere. În acest caz, Senat este for decizional, iar legea va pleca la promulgare, dacă nu va fi atacată la Curtea Constituțională„.

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.