Joi, ședință extraordinară a CL Călărași. Vezi aici ordinea de zi!

0
292

Joi, 7 decembrie, începând cu ora 16.30, Consiliul Local Călărași se întrunește în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 188/12.11.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei.

Din expunerea de motive privind modificarea art. 2 al  Hotararii Consiliului Local nr. 188 /12.11.2015  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de  25.000.000 lei, semnată de primarul municipiului, Daniel Ștefan Drăgulin, aflăm că:

Având în vedere

– Hotararea Consiliului Local nr.188/12.11.2015  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de  25.000.000 lei;

– prevederile Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind  finantele publice locale,precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea ,componenta si functionarea Comisiei de autorizare a finantarilor rambursabile locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.9 pct.8 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

–  prevederile art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul Civil referitoare la contracte  sau conventii;

– prevederile prevederilor art.36 alin.2. lit.b si alin.4 lit.b, alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va supun spre aprobare proiectul de hotarare privind  modificarea art. 2 al  Hotararii Consiliului Local nr. 188 /12.11.2015  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de  25.000.000 lei

Astfel, se vor efectua trageri din finantarea rambursabila , in anul 2018, in suma de 22.460 mii lei, suma autorizata de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerul Finantelor Publice, prin Hotararea nr.5242/16.11.2017, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii:

1.modernizare strazi Cornisei si Progresul                                                              2.300  mii lei

2.executie Hala  Piata Orizont                                                                                 1.000 mii lei

3.modernizare strazi in municipiul Calarasi                                                           12.720 mii lei

4.cofinantari proiecte cu finantare nerambursabila Axa 4 POR 2014-2020

si pentru alte proiecte aflate in implementare si evaluare

finantabile prin INTERREG si alte Axe din POR   2014-2020                                  6.440 mii lei

Din imprumutul bancar in valoare de 25.000.000 lei contractat la BCR,in anul 2016 s-a tras suma de 1.315.778,01 lei pentru: 76.919,38 lei  str.Victoriei 86.909,92 strada Panduri,87.111,27 lei strada Navodari si  1.064.837,44  lei  pentru modernizare str. Progresul si Cornisei .

In anul 2017 pentru  modernizare str. Progresul si Cornisei , s-a utilizat suma de 1.223.224,59  lei.

Pe perioada derularii imprumutului bancar,ori de cate ori este nevoie, obiectivele de investitii finantate din imprumutul bancar pot suporta modificari de sume sau chiar inlocuirea lor, in functie de prioritati ,cu aprobarea autoritatilor deliberative  si a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor din cadrul Ministerului de Finante.

La aceasta data, dobanda la soldul creditului tras ,respectiv de 2.539.002,60 lei , este de 5.975,12 lei( ROBOR 3M +marja fixa de  0,97), iar de la inceputul anului si pana in prezent s-a platit total dobanda  35.619,68 lei .

Necesitatea si oportunitatea introducerii pe lista obiectivelor finantate din imprumutul  bancar contractat,rezulta din asigurarea continuitatii fluxului de plati aferente realizarii obiectivelor  de investitii cuprinse in Anexa la prezenta .

Cu privire la motivarea in drept,aratam ca masura propusa isi gaseste suportul legal in prevederile art.63 din Legea finantelor publice locale,nr.273/2006.

Urgența aprobării acestui proiect de hotărâre este reprezentată de trimiterea unei notificări către comisia de autorizare a împrumuturilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cât mai curând posibil pentru actualizarea obiectivelor de investiții, astfel că, în anul 2018,  nu se va putea trage din împrumutul bancar fără aceasta notificare.

In calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art.63 alin.(4), lit.c)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului Consiliului Local Calarasi.

Prin urmare, în urma dezbaterilor pe marginea acestui proiect, consilierii vor decide în plen dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat sau nu.

 

 

 

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − nine =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.