Drăgulin face bazin de înot la Călărași!

0
2088

Primarul municipiului Călărași, Daniel Drăgulin a anunțat intenția de a construi un bazin de înot încă de anul trecut. Noua locație va fi amplasată în incinta stadionului Municipal pe terenul de zgură. Primăria Călărași a solicitat finanțare de la Compania Națională de Investiții, în cadrul subprogramului „Bazine de înot”, pentru realizarea unui bazin de înot didactic școlar. În acest context, în ședința ordinară a Consiliului Local ce urmează a avea loc luni, 25 iulie, consilierii vor avea pe masă un proiect de hotărâre privind „asumarea finanțării eventualelor costuri suplimentare generate de soluțiile de fundare stabilite prin Studiul Geotehnic„.

„PROIECT DE HOTARARE

privind asumarea finanțării eventualelor costuri suplimentare generate de soluțiile de fundare stabilite prin Studiul Geotehnic, pentru obiectivul de investiții „Construire bazin de înot didactic”, în municipiul Calarasi, Bulevardul Republicii, nr. 39, județul Călărași.  

          Consiliul local Călărași, județul Călărași;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului  Călărași nr. 27777/16.06.2016;

  • Expunerea de motive nr . 27787/16.06.2016 a Primarului municipiului Călărași;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.11.2015 al municipiului Călărași privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții – ”C.N.I. – S.A. a amplasamentului – teren în suprafață de 8127 mp și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bazin de înot didactic ”, în municipiul Călărași, Bulevardul republicii, nr.2C, județul Călărași;

În conformitate cu prevederile:

– Subprogramul reglementat prin Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, anexă introdusă prin Ordonanţa nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A.;

– Ordonanţa nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.;

– prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009,  republicată, privind Codul civil;

– prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 6, lit. a, pct. 6 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Unitatea administrativ-teritoriala, municipiul Călărași, judetul Călărași, se obligă sa asigure finanțarea din bugetul local a eventualelor costuri suplimentare generate de solutiile de fundare stabilite prin Studiul Geotehnic, pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de inot didactic”, în municipiul Călărași , Bulevardul Republicii, nr. 2C, judetul Calarasi.

Art.2. Eventualele costuri suplimentare generate de solutiile de fundare pentru care se angajeaza raspunderea finantarii de catre UAT Calarasi, conform art. 1, vor fi stabilite de catre proiectantul adaptator in urma elaborarii proiectului tehnic.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de către Primarul municipiului Călărași, Direcția Urbanism, Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Programe și Dezvoltare Locală.

Secretarul municipiului Călărași va comunica prezenta celor interesați.

INITIATOR

PRIMAR,

DRAGULIN DANIEL STEFAN„.

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − five =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.