ADR Sud Muntenia. Întâlnire de informare destinată reprezentanţilor mass-media

0
62

În deschidere, directorul Liviu Muşat a prezentat scopul organizării evenimentului, declarând următoarele: „Ne-am propus, cu această ocazie, să vă prezentăm o radiografie a celor două programe operaţionale, în care Agenţia are o implicaţie importantă în cei şapte ani ai acestui exerciţiu de programare – 2007–2013. De asemenea, am considerat utile pentru dumneavoastră şi de datoria noastră să vă comunicăm aspecte legate de Asistenţa tehnică, cu ajutorul căreia noi ne-am desfăşurat activitatea în cadrul celor două programe”.

Conform declaraţiilor directorului adjunct Organism Intermediar POR, Mariana Vişan, în cadrul programului Regio au fost depuse în total 1.285 de proiecte, din care s-a semnat un număr de 757 de contracte de finanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,35 miliarde de lei. În ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, şeful Serviciului OI POS CCE, Mircea Enescu, a oferit jurnaliştilor detalii despre cele peste 500 de contracte de finanţare ce au fost semnate în cadrul Axei prioritare 1, la nivelul regiunii noastre. Astfel, dintre toate aceste proiecte, 105 au fost reziliate/suspendate, 41 se află în stadiu de implementare, iar 356 de proiecte s-au finalizat deja. Pe Axa prioritară 3 s-au semnat, în total, 51 de contracte, ce au fost finalizate. Cele aproximativ 600 de contracte de finanţare au o valoare totală de peste 1,2 miliarde de lei, din care peste 610 milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.

În cea de-a doua parte a întrunirii, directorul economic al Agenţiei, Mirela Tache, a oferit informaţii despre contractele de Asistenţă tehnică, al căror beneficiar este ADR Sud Muntenia, pentru implementarea transparentă şi eficientă a POR şi POS CCE în perioada de programare 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a atribuţiilor delegate de către Autorităţile de Management ale celor două programe europene către Agenţie.

În încheiere, directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, a prezentat noile oportunităţi de finanţare din POR pentru mediile public, privat şi academic din Sud Muntenia, ce vor fi active pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020. Prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, la nivel naţional sunt alocate fonduri FEDR de 6,7 miliarde de euro, din care peste 786 de milioane de euro revin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

 

Comentarii

comentarii