- Publicitate -
Acasă Local ANUNŢ – Casa de Asigurări de Sănătate

ANUNŢ – Casa de Asigurări de Sănătate

0
25

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CALARASI, în baza HGR 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata prin HGR nr.1173/2008 si a Avizului ANFP nr.15264/2014 organizează concurs pentru ocuparea  a doua   posturi vacante din statul de functii:             

1. Consillier cl.I grad profesinal superior-Compartimentul Buget, financiar,contabilitate.

        Conditii:

- Publicitate -

       Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice.

        -Minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare in exercitarea functiei publice.

2.Consilier cl.I grad profesional superior-Compartimentul Resurse Umane.

        Conditii:

       –Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, stiinte juridice, psihologie.

        – Minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare in exercitarea functiei publice.

              Dosarul de concurs va cuprinde următoarele:

1.   copia actului de identitate

2.   formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs

3.   copiile diplomelor de studii şi ale altor specializari-copiile se prezintă însoţite de documentele originale

4.   copia carnetului de muncă

5.   cazierul judiciar

6.   adeverinţă care să ateste starea de sănătate

7.   copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

8.   declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăsurat activităţi de poliţie politică.

        Concursul se organizeaza in data de 17. iunie. 2014, ora 10.00 proba scrisa .

        Dosarele de concurs  se vor depune la secretariatul comisiei de concurs in termen de 8 zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial partea a III-a. Bibliografia concursului si informaţii suplimentare la Compartimentul Resurse umane, telefon 0242-312627, 0242-316717.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ec. Marian Dinulescu

 

Comentarii

comentarii