AJOFM Călărași susține financiar angajatorii care acordă o șansă tinerilor absolvenți pentru a-și realiza stagiul

0
24

Legea reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie.
           Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, tânărul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.
           Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
           Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior  intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în 12 martie 2014.

    Criteriile și modul de acordare a finanțării din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea Legii 335/2013.
 

Responsabil mass-media,

Donciu Simona

Comentarii

comentarii