Angajatorii, stimulaţi financiar pentru a încadra în muncă absolvenţi promoţia 2012

0
46

Angajatorii care încadrează în muncă proaspeţii absolvenţi sunt scutiţi de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi pot primi lunar, în baza art. 80 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pe aceastã perioadã, pentru fiecare absolvent: o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal sau o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

În prezent, indicatorul social de referinţă este de 500 lei, valoarea acestuia putându-se modifica prin Hotărâre a Guvernului. Pentru a beneficia de facilităţile şi stimulentele fiscale menţionate, este necesar ca angajatorul să încheie o convenţie cu AJOFM Călăraşi.

Este important de reţinut faptul că angajatorii pot beneficia de  subvenţia pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor, prevazuta de art. 80 din Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, indiferent dacă tinerii se află sau nu înregistraţi în evidenţa AJOFM Călăraşi.

Joburi disponibile

Pentru săptămâna curentă, în evidenţa AJOFM Călăraşi sunt înregistrate 327 locuri de muncă. Dintre acestea, 207 sunt disponibile în domeniul confecţiilor textile, 67 în comerţ, 12 în transport, 11 în construcţii, 10 în alimentaţie publică, iar diferenţa de 20 de posturi vacante provin din alte domenii de activitate. Datele privind locurile de muncă se pot modifica, de aceea, cei interesaţi de un loc de muncă se pot interesa direct la AJOFM.

Comentarii

comentarii